Leasing Operational

Leasing Operational

Îți dorești o soluție modernă de finanțare și operare a mașinilor companiei tale? |Deții o flotă auto și vrei să optimizezi costurile de funcționare a acesteia? Concentrează-te doar pe business. Lasă autoturismele în grija noastră.

Serviciul de leasing operațional oferit de AA-C Credit’s Solution propune companiilor o formă de finanțare a utilizarii unui autoturism pe durată determinată și un rulaj agreat, în schimbul unei rate de leasing care cuprinde chiria pentru bunul respectiv și costurile de administrare a acestuia, în funcție de serviciile angajate. În calitate de utilizator, ai avantajul de a dobândi folosința unei game largi de autoturisme și autovehicule comerciale ușoare (cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone). AA-C Credit’s Solution achiziționează autoturismul respectiv, fără ca utilizatorul să își asume obligațiile care decurg din dreptul de proprietate asupra acestuia, din administrarea și operarea bunului respectiv.

AA-C Credit’s Solution îți oferă un pachet atractiv de finanțare și servicii de administrare, a cărui anvergură depinde de opțiunile companiei tale.

Beneficii

AA-C Credit’s Solution oferă servicii personalizate de leasing operațional și management al flotelor, cu beneficii multiple pentru companii.

Beneficii fiscale:

 • ratele de leasing operațional/chiriile sunt integral deductibile fiscal;
 • bunurile nu sunt înregistrate în patrimoniul firmei (bilanț);

Beneficii financiare:

 • ratele de leasing operațional au același tratament contabil ca și chiria pură, nefiind similare unui credit;
 • pe lângă finanțarea achiziției autoturismului, pot fi incluse în rata de leasing și celelalte cheltuieli de operare a acestuia (asigurări, impozite și taxe, mentenanță, anvelope, etc.);
 • simplificarea și predictibilitatea costurilor generate de utilizarea flotei (o singură factură lunară);
 • AA-C Credit’s Solution preia riscurile privind valoarea reziduală a bunului și cele ocazionate de operarea flotei în condiții normale de funcționare;

Beneficii de cost:

 • precizie în bugetare;
 • discounturi suplimentare generate de achizițiile de volum;
 • prelungirea duratei de viață a autoturismelor și creșterea valorii lor de revânzare;
 • negociere avantajoasă cu furnizorii de servicii.

Beneficii operaționale:

 • deții un control eficient al operațiunilor de întreținere și reparații;
 • AA-C Credit’s Solution se ocupă de plata impozitelor și taxelor;
 • economisești timp pentru administrarea asigurărilor, impozitelor și mentenanței (toate aceste servicii pot fi incluse în chiria lunară);
 • reduci timpul de imobilizare a autovehiculelor și costurile asociate acestuia;
 • utilizezi la maxim garanția oferită de producătorul autoturismului;
 • eficientizezi la maximum exploatarea flotelor.

Servicii

Serviciile incluse în rata de leasing sub forma costurilor de administrare sunt:

 • Pachet Basic
  • chirie
  • asigurpri și managementul accidentelor (CASCO, RCA)
  • înmatriculări
  • taxe și impozite generate de folosința bunului
  • taxe de drum

Serviciile opționale, care pot fi oferite în pachetul de administrare flotă sunt:

 • Pachet Full
  • Pachetul Basic, plus:
  • servicii de întreținere și reparații
  • managementul anvelopelor
  • managementul combustibilului
  • asigurare RCA și CASCO
  • asistență rutieră 24/7  prin call center
  • autoturism de înlocuire
  • monitorizare GPS

Pentru plata serviciilor de administrare flotă solicitate, există două opțiuni:

 • plata tip abonament: costurile sunt incluse în rata lunara de leasing operațional;
 • refacturare: costurile sunt refacturate companiei utilizatoare, în baza aprobarii prealabile scrise și în funcție de serviciile sau intervențiile făcute asupra autovehiculelor.