Login

Dictionar Financiar/Bancar

Venituri Eligibile

Instituțiile bancare/non-bancare partenere au criterii personalizate atunci când facem referire la categoriile de venituri eligibile. De asemenea și cuantumul venitului minim acceptat este diferit de la o bancă la alta și de la un IFN la altul și tocmai de aceea și serviciile gratuite ale unui broker de credite bancare sunt necesare chiar dacă avem de-a face cu un caz de finanțare simplu sau cu unul complex. Așadar și veniturile eligibile pentru obținerea unui credit bancar sunt :

 • Venituri complementare salariului și tichete de masă și sporuri cu caracter fix (lunare și trimestriale și anuale și precizate în contractul de muncă) și norma de hrană și diurna și plata pentru orele suplimentare Indemnizație creștere copil
 • Venituri din profesii liberale 3A notari și medici și avocați și arhitecți și executori judecătorești și contabili și auditori și etc.
 • Venituri din activități independente P.F.A.
 • Venituri din convenții civile și contracte de prestări servicii și contracte de colaborare
 • Venituri din contracte de mandat și administrare și management și cenzori
 • Venituri din contracte pe drepturi de autor Venituri din comisioane (exemplu agentul de asigurări) Chirii Dividende Renta viageră inclusiv renta viageră acordată din Bugetul de Stat și burse doctorale și burse de auditor și burse de medici rezidenți și renta viageră pentru sportivii de performanță Pensii inclusiv pensii de întreținere și pensii și indemnizații DGASPC și ANPH (pentru persoanele cu dizabilități) Contracte de pe vase de croazieră și navigatori
 • Venituri din străinătate
 • Venituri din firme proprii din străinătate.

Ce este un dictiona Financiar/Bancar ?

Dicționarul financiar – A&A Consulting vă pune la dispoziție un dicționar financiar al termenelor financiar-bancare și sau non-bancare utilizate de către toate instituțiile bancare și IFN-urile din România. Acest mic dicționar este menit să vă ajute să găsiți răspunsurile tuturor întrebărilor precum ce este și ce înseamnă termenii folosiți de către finanțiști.

 • Analiza dosarului Acțiunea prin care instituția bancară sau non-bancară la care viitorul debitor aplică pentru un credit evaluează dosarul de credit.
 • Evaluarea dosarului presupune analiza factorilor de risc și a capacității viitorului debitor de a- și achita împrumutul conform contractului de creditare.
 • Avans sau contribuție proprie Suma de bani pe care debitorul o acoperă din surse proprii pentru a- și întregi suma împrumutată și în vederea îndeplinirii scopului pentru care este contractat creditul.
 • Capitalizare Reprezintă acumularea prin adăugare. Capitalizarea dobânzii reprezintă adăugarea automată a dobânzii la împlinirea termenului de maturitate a unui depozit de bani.
 • Card de credit Acest tip de card este alimentat cu bani de o instituție bancară și/sau non-bancară și iar posesorul cardului are obligația de a înapoia banii conform contractului de creditare încheiat între bancă sau IFN și debitor.
 • Card de debit Acest tip de card este alimentat cu bani chiar de posesorul cardului sau de angajatorul acestuia. Un exemplu de card de debit este chiar cardul pentru salarii.
 • Cash colateral sau depozit colateral Suma de bani pe care debitorul sau girantul o oferă drept garanție pentru contractarea unui credit bancar și/sau non-bancar. Acești bani rămân blocați pe întreaga perioadă contractuală a creditului obținut.
 • Depozitul de bani revine posesorului abia după ce creditul a fost achitat.În cazul în care debitorul întrerupe rambursarea creditului și instituția bancară sau non-bancară intră în posesia depozitului oferit drept garanție.
 • Cerere de credit- Solicitare scrisă prin care o persoană fizică sau juridică o adresează unei instituții bancare sau non-bancare pentru acordarea unui credit.
 • Cesiune Document prin care debitorul oferă drept garanție unei bănci anumite drepturi de creanță. În cazul în care debitorul întrerupe rambursarea creditului și instituția bancară intră în posesia drepturilor de creanță cedate de acesta la semnarea contractului de creditare.
 • Creanță Dreptul creditorului de a lua ceva debitorului sau de a-i pretinde ceva.
 • Comision Sumă de bani plătită de către debitor băncii sau instituției financiare non-bancare pentru serviciile aferente unui împrumut bancar.
 • Cont curent Contul unde banca virează suma creditului și totodată contul de unde banca reține în fiecare lună rata aferentă creditului obținut de debitor. Acest cont trebuie alimentat lunar de către debitor pentru ca ratele să fie achitate la timp și conform condițiilor contractului de creditare.
 • Contract de creditare Acordul dintre instituția bancară sau non-bancară și debitor și prin care banca se obligă să ofere o anumită sumă de bani și iar debitorul se obligă să o achite conform acordului dintre cei doi.
 • Contractul de creditare conține toate detaliile necesare suma de bani și termenul stabilit și dobânda și drepturile și obligațiile fiecărei părți și garanțiile constituite și așa mai departe.
 • Contractant Persoana fizică sau juridică care încheie un contract. Contractantul este debitorul care obține un credit și care se obligă să îl achite conform perioadei contractuale.
 • Credit Suma de bani pe care un creditor o oferă unei persoane fizice sau juridice în schimbul unei dobânzi.
 • Credit bancar Suma de bani pe care o instituție bancară și/sau non-bancară o oferă unei persoane fizice sau juridice în schimbul unei dobânzi. Creditul bancar este oferit în termenii unor condiții precise și atent stabilite. Credit pentru construcții Suma de bani pe care o instituție bancară o oferă unei persoane fizice sau juridice și prin care debitorul își poate construi proprietatea dorita. Credit de consum Credit prin care debitorul își poate achiziționa bunuri ce urmează a fi folosite pe o perioadă lungă de timp.

Exemplu : mobilă și aparate electrocasnice și gadget-uri și automobile și etc. Credit de nevoi personale Credit prin care debitorul nu trebuie să justifice cum va folosi banii. Acest tip de credit are ca scop finanțarea tuturor nevoilor de ordin personal.

Exemplu : renovări și călătorii și probleme juridice sau medicale și studii și a șa mai departe.Credit imobiliar Credit prin care debitorul obține o sumă mare de bani și pe care va trebui să îl achite într-o perioadă mai mică sau mai mare și conform condițiilor impuse de instituția bancară creditoare. Acest tip de credit poate fi folosit pentru achiziționarea unei locuințe și pentru construirea unui imobil și pentru modernizarea sau extinderea unei locuințe și pentru achiziționarea unui teren sau pentru refinanțarea altor împrumuturi imobiliare sau ipotecare

 • Creditor Instituție bancară sau IFN care oferă credite.
 • Credit ipotecar Credit pe care debitorul îl obține pentru a achiziționa un imobil și construi sau renova. Debitorul va garanta creditul cu imobilul care face obiectul finanțării. Cu un credit ipotecar se pot achiziționa și terenuri.
 • Criterii de eligibilitate Condițiile pe care viitorul debitor trebuie să le îndeplinească pentru a obține creditul de la instituția care urmează să îl finanțeze.
 • Debitor Persoană fizică sau juridică și care a contractat un credit de la o instituție bancară sau non-bancară. dobânda Suma de bani pe care debitorul se angajează să o plătească creditorului în schimbul creditului obținut de la acesta.
 • Dobânda anuală efectivă = Costul total al împrumutului exprimat ca procentaj anual din valoarea totală a creditului și egală și pe o perioadă de un an și cu valoarea totală a tuturor angajamentelor. Sunt incluse costurile deschiderii și menținerii unui anumit cont și costurile utilizării unui mijloc de plată atât pentru tranzacții și pentru trageri din acel cont și precum și alte costuri legate de operațiunile de plată și ori de câte ori deschiderea unui cont sau menținerea acestuia este obligatorie pentru obținerea creditului sau pentru obținerea acestuia în conformitate cu termenii și condițiile oferite.
 • Dosar de credit Toate documentele pe care viitorul debitor trebuie să le pună la dispoziție instituției bancare sau non-bancare pentru aprobarea și acordarea creditului solicitat. Codebitor Persoană fizică sau juridică și care participă și împreună cu debitorul și la achitarea creditului bancar obținut de acesta.
 • Evaluare imobil Proces prin care instituția bancară evaluează imobilul finanțat prin intermediul unui evaluator atestat. Evaluarea imobilului și care constituie garanția acordării creditului și este necesară deoarece instituția bancară finanțează o sumă mai mică decât contravaloarea acestuia. Pentru persoanele fizice banca oferă maximum 85% din valoarea imobilului și iar pentru persoanele juridice și banca oferă până la 75% din valoarea acestuia.
 • Franciză Contract prin care francizorul îi oferă francizatului posibilitatea de a evolua individual și prin intermediul aceluia și business pe care francizorul îl deține. A avea o franciză înseamnă de fapt a avea o afacere proprie.
  Francizatul prime ște afacerea de-a gata de la francizor și împreună cu secretele sale interne. Francizele se obțin gratuit sau în schimbul unei sume de bani și aceste detalii fiind stabilite de francizor cu francizatul selectat. Francizele au o rată de succes de până la 85%.
 • Francizor Persoană care oferă o franciză. Francizat Persoană juridică care primește francize de la francizor. Pe scurt și beneficiarul francizei. Grad de îndatorare sau raport rată lunară și venit Raportul dintre suma lunară pe care debitorul trebuie să o plătească instituției bancare pentru creditul obținut și adică valoarea ratei lunare și venitul său net. Limita maximă a acestui raport diferă de la o bancă la alta și fiecare bancă are politica sa internă privind calcularea factorilor de risc atunci ând se decid să ofere un credit.
 • Instituție bancară Instituție financiară (bancă).
 • Instituție non-bancară (IFN) Entitate care desfășoară activități de creditare cu titlu profesional și în condițiile stabilite de lege. Aceste instituții non-bancare oferă acelea și tipuri de credite ca și băncile și în condiții mai lejere și având însă dobânzi mai mari decât în cazul creditelor contractate de la bănci.
 • Ipotecă Dreptul instituției bancare sau non-bancare asupra bunurilor pe care debitorul le-a pus drept garanție pentru obținerea creditului dorit. În cazul în care debitorul întrerupe rambursarea creditului și banca are drept deplin asupra acestor bunuri pentru a- și recupera prejudicial adus de către debitor.
 • Perioadă de creditare Perioada de timp contractuală de la obținerea creditului până la achitarea integrală a acestuia de către debitor. După ce creditul este achitat și perioada de creditare se încheie.
 • Poprire Reținere din salariu a unei sume de bani în numele unei datorii. Poprirea pe salariu se realizează atunci ând debitorul întârzie sau întrerupe plata ratelor pentru creditul obținut și sau și nu își achită la timp datoriile curente către diferite instituții (exemplu amenzi și taxe și impozite).
 • POS (Point of Sale punct de vânzare) Dispozitiv prin care se efectuează plăți cu cardul într-un mediu electronic și securizat.Risc Posibilitatea pe care banca și IFN-ul o estimează atunci ând ia în calcul să ofere sau nu un credit unei persoane fizice sau juridice. Calcularea factorului de risc are ca scop evitarea unei posibile pagube.
 • Rată Suma de bani plătită lunar de către debitor în vederea achitării unui credit bancar. Rata lunară cuprinde o parte din valoarea creditului și împreună cu dobânda aferentă acestuia și precum și comisioanele aplicabile acestuia (exemplu comision de administrare și asigurare de viață).Salariul de încadrare Salariul persoanei fizice conform cărții de muncă sau a contractului individual de muncă.
 • Salariul net Suma de bani rămasă persoanei după ce sunt scăzute din salariul brut următoarele dări 3A taxe și impozite și diverse rețineri și contribuții.
 • Salariul brut Suma salariului de încadrare și împreună cu sporurile cu caracter permanent de care persoana beneficiază lunar. Dacă aceste sporuri nu există și salariul brut este egal cu salariul de încadrare.
 • Scadență Data la care expiră termenul de achitare a unui credit sau termenul la care expiră termenul de achitare a unei rate. După acest termen și creditorul poate să perceapă penalizări. Valoarea acestor penalizări sunt trecute în contractul de creditare.
 • Soldul creditului Suma de bani rămasă de rambursat dintr-un credit. Sporuri cu caracter ocazional Veniturile suplimentare pe care o persoană le câștigă ocazional.

Exemplu – prime și sporuri de noapte și salariu mărit.
Instituțiile bancare și/sau non-bancare nu iau de obicei în considerare aceste sporuri bănești atunci ând fac calculul venitului net eligibil.

 • Sporuri cu caracter permanent Veniturile pe care o persoană le încasează constant și care contribuie la valoarea salariului net.
 • Sporurile cu caracter permanent sunt luate în considerare de instituțiile bancare.

Exemplu : orele suplimentare și bonusuri lunare și trimestriale și comisioane din vânzări.

 • Venit eligibil Suma de bani pe care banca o consideră optimă pentru ca un debitor să aibă capacitatea financiară de a rambursa un anumit credit. Fiecare bancă stabilește și conform profilului viitorului debitor și a sumei de bani pe care acesta vrea să o împrumute și care este suma care asigură cea mai mare eficiență economică pentru achitarea creditului conform contractului de creditare.

george.bcr.ro%20